Lærervejledning

Print lærervejledning

Fra blækhus til mus består af seks dele (menupunkter) læst fra venstre mod højre:
Forside - Billeddatabase - Skoletemaer - Lærervejledning - Om projektet - Links

Det anbefales at læse Lærervejledning og Om projektet før ibrugtagning af materialet.

Det er let at komme videre ved at klikke på de indlagte links.

Forside
Forsiden består af et kort over Esbjerg fra 2002, hvor alle byens skoler er indtegnet. Udover dette kort kan tre historiske kort over Esbjerg fra henholdsvis 1970, 1945 og 1905 vises ved at klikke på årstallene på menulinien. På alle kort er de skoler indtegnet, der eksisterede det valgte år. Ved at klikke på skolens markering på kortene linkes der direkte til et billede af skolen. Denne opbygning sikrer, at den historiske udvikling, som Esbjerg Skolevæsen har gennemgået kan iagttages.

Billeddatabase
Billeddatabasen indeholder billedmateriale om skoler, begivenheder og hændelser fra skolevæsenets 125 års levetid. Teknologien bag billeddatabasen begrænser dog udelukkende dens brug til internettet på webadressen www.frablaekhustilmus.dk.

Søgning i billeddatabasen sker ved at skrive et søgeord i det hvide søgeordsfelt. Billeddatabasen er sat op til at foretage fritekstsøgninger, hvilket betyder, at der søges på alle de ord, der indtastes i søgeordsfeltet. Husk på at jo flere ord, der indtastes jo mere begrænses søgeresultatet.

Søgeresultatet vises i første omgang som en række små billeder. Hvis søgningen resulterer i flere billeder, end der kan være på en side, kan de resterende billeder ses ved at klikke på næste side >> i bunden af siden. Klik på et billedet og det vises i et større format sammen med en beskrivelse af billedet, en billedtitel, et billedid, en fotograf samt en angivelse af, hvornår billedet er taget.

Der kan bladres tilbage via Tilbage, og hele billedregistreringen kan udskrives vha. Udskriv (kræver Adobe Acrobat Reader). En ny søgning foretages ved at vælge Ny søgning.

Hvis du ønsker at forlade billeddatabasen, kan du klikke på et af de seks menupunkter øverst på siden.

Skoletemaer
Menupunket Skoletemaer indeholder syv temaer:
Skoler - Sundhed - Klasser -Fag - På tur - Skolegang - Begivenheder. Temaer, som igen er delt op i flere emner. Når menupunktet Skoletemaer vælges fremkommer en oversigt over alle temaer. Vælges et tema vises alle emner, der hører til dette tema, hvoraf der kan vælges et. På hver efterfølgende emneside er der mulighed for at printe hele emneteksten (kræver Adobe Acrobat Reader) samt linke til de beslægtede emner under samme tema eller gå tilbage til temaets forside. Der bladres frem og tilbage mellem emnesiderne vha. Næste og Tilbage.

Alle billederne der er anvendt i skoletemaerne er forsynet med links til billeddatabasen. Det betyder, at ved at klikke på et billede i temabeskrivelserne findes billedet automatisk frem fra billeddatabasen og vises i stort format sammen med en udførlig billedbeskrivelse. Denne funktionalitet er kun anvendelig på www.frablaekhustilmus.dk. På CD-R-udgivelsen linkes der derimod fra billederne til en side, der indeholder linket til billeddatabasen på www.frablaekhustilmus.dk.

Om projektet
Giver en kort beskrivelse om baggrunden og formålet med materialet.

Links
Der er foreløbig oprettet links til skolerne i Esbjerg, Esbjerg Byhistoriske Arkiv og Skoletjenesten i Esbjerg.


Et udvalg af litteratur til elever og lærere (print litteraturlisten)
1877 Esbjerg Skolevæsen 1977. Se: Bruhn, Verner. Etablering af et kommunalt skolevæsen i
Esbjerg

Adolphsen, Werner. En by og dens skole. Folkeskolen i Esbjerg 1868-1994. Esbjerg 1998

Andersen, Kenn: "Gammelby Skole i de senere år" i Hjem og Skole 1980. Årg. 30, nr. 3, s. 24-26, ill.

Andersen, N. P.: "Spangsbjergskolen" i Esbjerg. By- og Erhvervsøkonomiske Oversigter 1961. Maj, s. 12-15, ill.

Bertelsen, Søren. Min Esbjerg-tid. Esbjerg 1998

Borch, Sigurd. En Esbjerg-dreng fortæller. Esbjerg 1986

Bruhn, Verner. Esbjerg - by og borger. Dagligliv ved århundredskiftet og i trediverne. Esbjerg 1972

Bruhn, Verner. Etablering af en kommunal skole i Esbjerg. Esbjerg 1977

Bruhn, Verner under medvirken af Poul Holm. En by bliver til. Esbjergs historie bd. 2 (1850-1910). Esbjerg 1994

Bruhn, Verner og Poul Holm under medvirken af Niels Wium Olesen. Fra havneby til storkommune. Esbjergs historie bd. 3 (1910-1998). Esbjerg 1998

Bryndum - et sogn og dets skole. Bryndum 1985

Coninck-Smith, Ning de. For barnets skyld - byen, skolen og ungdommen 1880-1914. København 2000

"Danmarks mest moderne skole indviet i Esbjerg" i Folkeskolen 1954. Årg. 71, nr. 34, s. 907-910, ill.

"Den første! Vestre Skoles Forældreforening" i Barn og Skole 1951. Årg. 2, nr. 4, s. 2-4.

Dieckmann Rasmussen, Jørgen. Esbjerg i 50'erne. Esbjerg 2001

[Dupont, Ruth]: "Vietnamesere på Gjesing Skole" i Hjem og Skole 1980. Årg. 30, nr. 1, s. 7-10, ill.

Esbjergs historie bd. 2. Se: Bruhn, Verner.

Esbjergs historie bd. 3. Se: Bruhn, Verner.

Gjesing. Lokalhistorie for mellemtrinet

Gram, R.: "Bakkeskolen" i Hjem og Skole 1972. Årg. 22, nr. 1, s. 9-13, ill.

Gregersen, Niels J. Gjesing dengang. Billeder og erindringer. Gjesing 1985

"Grådybskolen i Esbjerg. Indviet lørdag den 14. august 1954" i Barn og Skole 1954. Årg. 5, særnummer i september, 20 + [12] s. ill.

"Grådybskolen" i Barn og Skole 1951. Årg. 2, nr. 4, s. 19-20, ill.

Guldager/Sønderris. Lokalhistorie for mellemtrinet

Hansen, Børge: "Gjesing Skoles udvidelse" i Hjem og Skole 1971. Årg. 21, nr. 3, s. 9-13, ill.

Hilsen fra Esbjerg. Esbjerg postkort 1897-1975. Esbjerg 1995

Hjem og Skole 1982. (Særnummer)

Hougaard Nielsen, Peer: "Grådybskolen, Esbjerg" i Arkitekten 1956. Årg. 58, nr. 2-3, s. 24-38, ill.

Jensen, John: "Byggeplads og skole. Grådybskolens to første måneder" i Barn og Skole 1953. Årg. 5, nr. 1, s. 4-5.

Jensen, Torben. Glansbilleder fra et havregrynskvarter. Indtryk fra 1960'erne på den gamle dyrskueplads. Esbjerg 1998

Jørgensen, Inger Marie. Esbjerg - herfra min verden går. Esbjerg 1996

"Kvaglundskolen, Esbjerg" i Arkitektur 1974. Årg. 18, nr. 1, s. 29-35, ill.

Lauridsen, John T. Klatterup. Et arbejderkvarter i Esbjerg 1890-1990. Esbjerg 1992

[Laursen, Søren]. Stormgades Skole, Esbjerg. 50 års jubilæet. 4. maj 1903 - 4. maj 1953. [Esbjerg], [1953]. 8 s. ill.

Løkkegaard, Svend [Eg]. "Gammelby Skole vokser sig stor" i Barn og Skole 1955. Årg. 6, nr. 2, s. 3-4, 5, 11, 12-13, 17, ill.

Løkkegaard, Svend Eg: "Ved Gammelby Skoles 75-års jubilæum 1/11 1980" i Hjem og Skole 1980. Årg. 30, nr. 3, s. 18-24, ill.

Mig og Esbjerg. En antologi. Esbjerg 1992

Nørgaard, Ellen. Esbjerg Skolevæsen 1905-1914. En detailundersøgelse. Esbjerg 1980
Rørkjær/Klatterup. Lokalhistorie for mellemtrinet

"Rørkjær Skole 1932 2. april 1957" i Barn og Skole 1957. Årg. 8, særnummer i april, 24 s. ill.

"Rørkjær Skole. 2. april 1932 - 2. april 1982. 50 års jubilæum" i
Hjem og Skole 1982. Særnummer, 48 s. ill.

[Selmer-Krogh, Henning]. Spredte erindringsglimt fra Stormgades Skole under den tyske besættelse 1940-45. Esbjerg 1978

"Skole 09. Kvaglundsystemet" i Arkitekten 1973. Årg. 75, nr. 12, s. 230, ill.

Skoler og skoleliv i Sædding/Fovrfeld indtil 1970. Esbjerg 1999

Spangsbjergskolen 40 år. Mosaikker fra en skoles historie ... Esbjerg 2000

Sædding. Lokalhistorie for mellemtrinet

Sørensen, Ejvind: "Tjæreborg Skole 25 år" i Hjem og Skole 1980. Årg. 30, nr. 3, s. 16-17, ill.

Tapdrup, Jytte og Ove: "Gammelby Skole i Esbjerg" i Arkitekten 1953. Årg. 55, nr. 10, s. 141-144, ill.