Om projektet

Velkommen til projektet Fra blækhus til mus som er udarbejdet af Esbjerg Byhistoriske Arkiv i samarbejde med Skoletjenesten i Esbjerg i forbindelse med
Esbjerg Skolevæsens 125 års jubilæum d. 1. oktober 2002. Projektet består af en CD-R-udgivelse samt websitet www.frablaekhustilmus.dk. Sideløbende med den digitale udgivelse er der udarbejdet to udstillinger også med titlen Fra blækhus til mus. Den ene udstilling kan ses på Esbjerg Byhistoriske Arkiv fra d. 26. september, mens den anden er en såkaldt vandrerudstilling, der vandrer mellem Esbjerg Skolevæsens skoler fra d. 1. oktober 2002.

Fra blækhus til mus er et undervisningsmateriale om skolernes historie i Esbjerg, der er særdeles velegnet til brug på byens skoler i undervisningen. Herudover kan materialet bruges som baggrundsstof i forbindelse med lokalhistoriske emner og byvandringer.

Fra blækhus til mus er en billedkavalkade bygget op omkring temaer og emner fra skolevæsenets historie. Det er med andre ord en historisk rejse fra pen og blæk til vore dages computermus. Brugeren har mulighed for at opleve skolen i samspil med lokalsamfundet, iagttage ændringer - drage sammenligninger og konklusioner, og dermed opnå en bedre forståelse for skolernes udvikling.

Indholdet er valgt udfra nøje fastlagte kriterier med fokus på elevernes dagligdag. Det har ofte været et fravalg, fordi billedmaterialet har været så overvældende.

En stor tak til skolerne som velvilligt har stillet billedmateriale til rådighed, det har været et godt supplement til Esbjerg Byhistoriske Arkivs enorme samling. Herudover har Kortkontoret ved Esbjerg Kommune ydet en stor indsats med at fremskaffe og udforme kort til brug i projektet.

I realiteten bliver Fra blækhus til mus aldrig færdig, men kan udbygges med nye emner, så det materiale brugeren ikke måtte finde i denne omgang, er måske med næste gang websitet opdateres.

Hjælpen skal eventuelt søges andre steder, så derfor er Fra blækhus til mus forsynet med links til Esbjerg Skolevæsens skoler og Esbjerg Byhistoriske Arkiv.

Ansvaret for det faglige indhold i Fra blækhus til mus har Else-Marie Poulsen, Keld Kirstein og Nicolai Dupont Heidemann haft, mens Nicolai Dupont Heidemann og Torben Meyer har stået for webdesign og layout.


God fornøjelse!